Ocena brak

Nadzór nad samorządem gminnym

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Według art.86 ustawy o samorządzie gminnym organami nadzoru są : Prezes RM i wojewoda, a w zakresie spraw budżetowych - regionalna izba obrachunkowa.

Podobne prace

Do góry