Ocena brak

Nadzór nad bankami - organizacja, środki nadzorcze

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Nadzór nad działalnością banków sprawuje KNB . Decyzje i określone przez KNB zadania wykonuje i koordynuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego . W skład komisji wchodzą : Prezes NBP jako przewodniczący , zastępca przew komisji(Minister finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów) , przedstawiciel prezydenta RP , prezes zarządu BFG , przewodniczący KPWiG lub jego zastępca , przedstawiciel Ministra Finansów , Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego .

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego jest organem wykonawczym Komisji . GINB powołuje i odwołuje Prezes NBP w uzgodnieniu z ministrem finansów

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego jest częścią NBP (nadzór nad bankami sprawuje komisja, a nie NBP).

W skład komisji wchodzi:

1)Minister Finansów lub delegowany przez niego Sekretarz

2)przedstawiciel Prezydenta RP

3)Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

4)przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

5)przedstawiciel Minsterstwa Finansów

6)Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego określa zasady działania banku, nadzór nad bankami, by przestrzegano ustawy, statutów, dokonuje oceny stanu ekonomicznego banku.

Podobne prace

Do góry