Ocena brak

Nadwyżka

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012

Charakterystyka

Nadwyżka jest, mówiąc najogólniej, sytuacją na rynku danego dobra lub usługi, kiedy bieżące ceny rynkowe różnią się od ceny równowagi. Termin ten jest powszechnie stosowany w ekonomii w odniesieniu do nadwyżki popytu oraz nadwyżki podaży, więc na tym przykładzie będzie go najłatwiej wytłumaczyć.


Aby zrozumieć całkowicie istotę nadwyżki podaży i popytu, należy powiedzieć parę słów o cenie równowagi. Jest to cena równoważąca dany rynek, to znaczy cena, przy której popyt na dane dobro lub usługę jest równy podaży tego dobra lub usługi. Kiedy cena bieżąca jest mniejsza od ceny równowagi, mamy wtedy do czynienia z nadwyżką popytu, natomiast jeżeli cena bieżąca jest wyższa od ceny równowagi, powoduje to wystąpienie nadwyżki podaży.


Nadwyżka popytu oznacza mówiąc bardzo skrótowo, niedobór produkowanego dobra lub oferowanej usługi. Jest to zatem sytuacja, gdy przy danej cenie (cenie niższej od ceny równowagi), wielkość popytu, czyli zgłaszane przez konsumentów zapotrzebowanie na dane dobro lub usługę, przewyższa podaż, czyli ilość, którą jest w stanie dostarczyć rynek, albo inaczej mówiąc, wyprodukować producenci. Popyt przewyższa więc w tej sytuacji podaż, a różnica między wielkością popytu, a wielkością podaży, to właśnie nadwyżka popytu.


Nadwyżka podaży jest natomiast sytuacją całkowicie odwrotną. Oznacza, że na danym rynku pojawiła się nadwyżka produkowanego dobra lub usługi. Przy danej cenie (cenie wyższej od ceny równowagi), ilość chętnych do zakupu danego dobra, czyli zgłaszane przez konsumentów zapotrzebowanie (popyt), na dane dobro lub usługę, jest mniejsza od ilości, która jest dostarczana na rynek (podaż). Oznacza to, że podaż przewyższa popyt i ponownie różnica między wielkością podaży, a wielkością popytu będzie w tym przypadku równoznaczna z nadwyżką podaży.


Przykład

Aby lepiej zrozumieć omówione wyżej definicje, najlepiej posłużyć się przykładem.

Załóżmy, że ceną równowagi na rynku jabłek, jest cena 5 złotych za kilogram. Przy tej cenie 8 osób chętnych do zakupu kilograma jabłek, znajdzie 8 osób które są producentami jabłek, z których każdy chce sprzedać 1 kilogram jabłek. Tak więc zgłaszany popyt wynosi 8 kilogramów, natomiast podaż jabłek również wynosi 8 kilogramów. Bilans popyt-podaż równa się 0, ponieważ 8-8=0 [1]. W tym przypadku nie mamy do czynienia ani z nadwyżką popytu, ani z nadwyżką podaży, ponieważ rynek jest w równowadze.

Jeżeli jednak cena spadnie, na przykład do 3 złotych za kilogram, liczba osób chętnych do zakupu kilograma jabłek zgodnie z prawem popytu wzrośnie do 10. Równocześnie liczna producentów jabłek chcących zaoferować na rynku kilogram jabłek, zgodnie z prawem podaży, spadnie do 6, ponieważ nowa, niższa cena zniechęci ich do oferowania swoich towarów na rynku. W tym przypadku, zgłaszany popyt na jabłka wynosi 10 kilogramów, natomiast podaż wynosi 6 kilogramów. Tak więc bilans popyt-podaż wynosi 4, ponieważ 10-6=4 [2]. Oznacza to że nadwyżka popytu nad podażą w tym przypadku wynosi 4 kilogramy.

Analogicznie, odwrotna sytuacja będzie miała miejsce kiedy cena kilograma jabłek wzrośnie.


Autor: Borys Kenderow
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry