Ocena brak

Nadmorskie tereny podmokłe

Autor /Wala Dodano /31.01.2012

W strefie umiarkowanej słone zalewiska (marsze) rozwijają się na spokojnych, zalewowych tere­nach, gdzie gromadzą się iły i muł. Słone bagna występują powszechnie wokół estuariów i w za­tokach morskich oddzielonych od pełnego morza piaszczystymi i żwirowymi mierzejami. W pełni ukształtowany marsz posiada rozbudowaną sieć strumyczków i kanalików, którymi przemieszcza się woda w czasie przypływów i odpływów mo­rza. Szata roślinna (flora) takich słonowodnych terenów zalewiskowych jest różna w różnych miejscach globu ziemskiego.
Na wybrzeżu atlantyckim Ameryki Północnej, gdzie jest ponad 6000 km2 słonych bagien, domi­nującym zespołem roślinnym jest roślinność trawiasta. Słone błota wzdłuż wybrzeża Morza Pół­nocnego w Europie mają bardziej zróżnicowaną florę i są w lecie kolorowymi przestrzeniami ubarwionymi kwiatami morskich goździków, la­wendy i astrów. Rośliny rosnące na słonych bag­nach wytrzymują regularne zalewanie ich wodą morską i nazywane są halofitami, czyli słonoroślami. Pospolity gatunek roślinny słonych bagien - salikornia - ma nabrzmiały wygląd, czym przy­pomina sukulenty. Rośnie nisko na bagnie i może zmieniać ciśnienie osmotyczne swoich tkanek po to, aby absorbować (wchłaniać) morską wodę. Inne rośliny, takie jak aster morski, gromadzą sól w swoich liściach, a gdy stężenie soli stanie się zbyt duże, zrzucają je.
Najbardziej widocznymi zwierzętami na sło­nych bagnach są ptaki. W Europie typowymi ga­tunkami lęgowymi w tym środowisku są brodziec krwawodzioby, ostrygojad i mewa śmieszka. Częstymi gośćmi w zimie są gęsi. Bernikle obrożne pasą się na trawach słonych zalewisk, gęgawy i gęsi zbożowe preferują korzonki situ. Na wybrzeżu wschodnim Stanów Zjednoczonych dziki ryż Zizania aquatica jest pożywieniem ogrom­nych stad epoletników i ryżojadów Dolichonyx oryzivorus. W Camargue, w południowej Francji, bydło i zdziczałe konie pasą się na słonych zale­wiskach, podobnie jak owce na europejskim wybrzeżu Morza Północnego zalewanego regular­nie morską wodą w czasie przypływów.

Podobne prace

Do góry