Ocena brak

Nadmierny poziom kapitału pracującego

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

  • Wysokie zapasy, należności i stan środków pieniężnych.

  • Niedostateczny zwrot z inwestycji w przedsiębiorstwie, kapitały długoterminowe zamiast być z zyskiem zainwestowane są niepotrzebnie nadmiernie zaangażowane w aktywa obrotowe.

Wskaźniki pomocne w ocenie, czy poziom kapitału obrotowego nie jest za wysoki:

  • stosunek obrotu ze sprzedaży do kapitału pracującego netto,

  • wskaźniki płynności,

  • wskaźniki obrotowości.

Typowe sytuacje, przy których poziom kapitału obrotowego jest zbyt niski:

firma usiłuje robić zbyt wiele, w zbyt krótkim czasie, przy zbyt niskich kapitałach długookresowych;

  • w chwili spłaty znacznych zobowiązań długoterminowych firmy nie są w stanie zaciągnąć nowych,

  • wysoka inflacja, utrudniająca zrealizowanie wyższej sprzedaży przy malejącej wartości

  • kapitału.

Symptomy niedostatecznego poziomu kapitału obrotowego: gwałtowny wzrost poziomu sprzedaży, gwałtowny spadek poziomu aktywów bieżących

nieznaczne zwiększenia kapitału własnego przy rosnącym finansowaniu kapitału pracującego

  • zobowiązaniami krótkoterminowymi,

  • drastycznie zmieniają się wskaźniki zadłużenia i płynności (spada procent aktywów finansowanych przez kapitał własny na rzecz finansowania przez kapitał obcy, spada wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik szybki płynności, wartość zobowiązań bieżących przekroczy wartość bieżących aktywów).

Podobne prace

Do góry