Ocena brak

Nadgarstek

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Nadgarstek (carpus) składa się z ośmiu kości (ossa carpi), ułożonych w dwa szeregi po cztery kości, jeden bliższy i jeden dalszy. W skład szeregu bliższego, licząc od strony kości promieniowej do łokciowej, wchodzą kości: łódeczkowata, księżycowata, trójgrania-sta i grochowata. Szereg dalszy nadgarstka, licząc w tym samym porządku, stanowią kości: czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowatai haczykowata.

Cechy wspólne kości nadgarstka. Każda z kości nadgarstka z wyjątkiem kości grochowatej jest nieregularnie sześcienna, ma więc sześć powierzchni. Z nich powierzchnia dłoniowa i grzbietowa są chropowate, służąc za pole przyczepu dla więzadeł i mięśni. Powierzchnie górne (bliższe) i dolne (dalsze) są to powierzchnie stawowe pokryte chrząstką; górne, zwykle wypukłe, dolne — wklęsłe. Powierzchnie boczne (promieniowe) i przyśrodkowe (łokciowe) są również powierzchniami stawowymi, jeżeli łączą się z przylegającymi kośćmi, w przeciwnym razie są chropowate i guzkowate.

Podobne prace

Do góry