Ocena brak

Naderwania mięśnia

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Usprawnianie w uszkodzeniach umiarkowanych, w których dochodzi do rozerwania większej liczby włókien mięśnia, przebiega bardzo podobnie do wyżej opisanego. Jednak unieruchomienie może być potrzebne do 6 tygodni. Zwraca się też szczególną uwagę na ćwiczenia izometrycznych napięć mięśnia unieruchomionej kończyny oraz ćwiczenia synergistyczne, ipsilateralne i kontralateralne.

W pierwszym okresie po usunięciu unieruchomienia podejmuje się ćwiczenia czynne w odciążeniu stawów związanych z uszkodzonym mięśniem, następnie podejmuje się ćwiczenia czynne wolne oraz czynne z oporem. Bardzo często konieczne stają się tak zwane ćwiczenia rozciągające uszkodzony mięsień. Trzeba jednak podkreślić, że ćwiczenia te powinny być dozowane bardzo ostrożnie, a pełne obciążanie kończyny może być podjęte dopiero po 10-12 tygodniach od urazu.

 

Podobne prace

Do góry