Ocena brak

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Prawie w 5% wszystkich przypadków nadciśnienie tętnicze jest spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej, co prowadzi do wzmożonego wydzielania reniny wskutek hipoperfuzji nerki.

U osób młodszych zwężenie tętnicy nerkowej wynika najczęściej z dys-plazji, natomiast u chorych po 50 roku życia wiodącą przyczyną zwężenia jest miażdżyca. Inne przyczyny, takie jak zator, zapalenie tętnic, ucisk z zewnątrz, są opisywane znacznie rzadziej.

Nagłe wystąpienie nadciśnienia u osób młodych lub po 50 roku życia, szybki rozwój fazy złośliwej nadciśnienia, oporność na stosowane leczenie hipotensyjne oraz obecność szmeru w nadbrzuszu lub okolicy lędźwiowej powinny nasuwać podejrzenie zwężenia tętnicy nerkowej. Badaniami laboratoryjnymi stwierdza się hipokaliemię, często białkomocz oraz zwiększoną aktywność reninową osocza, zwłaszcza w teście kaptoprylowym. Podstawowe znaczenie w diagnostyce zwężenia tętnicy nerkowej mają jednak badania obrazowe.

Najmniej obciążająca dla chorego jest ocena unaczynienia nerek metodą duplex Doppler lub angiografia z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Klasyczna arteriografia, cyfrowa angiografia subtrakcyjna bądź oznaczanie aktywności reninowej w żylnej krwi nerkowej wymagają wprowadzenia odpowiednich cewników. Cennym badaniem, które może być wykonane ambulatoryjnie, jest scyntygrafia nerek z testem z kaptoprylem.

Głównym celem leczenia powinna być korekcja zwężenia tętnicy nerkowej. W większości przypadków postępowaniem z wyboru jest przezskórna angio-plastyka z ewentualnym założeniem stentu, natomiast leczenie operacyjne jest wskazane u chorych z rozległymi zmianami.

W leczeniu farmakologicznym specjalne miejsce znalazły inhibitory enzymu konwertującego z zastrzeżeniem, że ich podanie chorym z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę może doprowadzić do niewydolności nerek. Z innych leków chętnie stosowane są beta-blokery i antagoniści wapnia.

Obraz zbliżony do zwężenia tętnicy nerkowej może być spowodowany nadmiernym wydzielaniem reniny przez guz wywodzący się z aparatu przykłębkowego nerki. Pierwotny reninizm występuje bardzo rzadko, charakteryzuje się znacznie zwiększoną aktywnością reninową osocza i dużym stężeniem aldosteronu. W diagnostyce obrazowej bardzo przydatna jest tomografia komputerowa.

Leczeniem z wyboru jest operacyjne usunięcie guza.

 

Podobne prace

Do góry