Ocena brak

Naczynia tętnicze śledziony

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Jak zobaczymy dalej, kilka końcowych gałęzi t. śledzionowej przez wnękę wnika do śledziony. Rozgałęziając się tętnice te biegną w beleczkach śledziony; nie dochodzą one jednak do najmniejszych beleezek pod torebkowych, lecz wcześniej opuszczają je i wstępują do miazgi. W beleczkach naczynia te mają na ogół typową budowę tętnic : cienką błonę wewnętrzną i charakterystyczną okrężną mięśniówkę gładką w błonie środkowej; nie posiadają natomiast odrębnej błony zewnętrznej, zastępuje ją bowiem tkanka włóknista beleczki śledziony. Tętnice be-leczkowe nie tworzą połączeń między sobą, są więc tętnicami końcowymi.

Po wyjściu z beleczek do miazgi (średnica tętniczek wynosi wtedy przeciętnie około 'ZOOfi) wstępują one każda oddzielnie do grudek limfatycznych (kształtu czy to kulistego, czy częściej owalnego, lub nawet więcej wydłużonego) i przyjmują nazwę tętniczek środkowych.

Tętniczka środkowa rozgałęzia się wewnątrz grudki na mniejsze tętniczki i równocześnie oddaje naczynia włosowate odżywiające tkankę limfatyczną grudki. Grudki limfatyczne śledzionowe, podobnie jak inne grudki limfatyczne, tworzą często jaśniejszy ośrodek reakcji (ośrodek rozmnażania).

Po opuszczeniu grudki limfatycznej tętniczki środkowe rozgałęziają się kilkakrotnie w miazdze czerwonej na tzw. tętniczki pędzel ko we albo pędzelki. W każdej z nich wyróżnić można trzy odcinki: t) odcinek początkowy o budowie typowej dla naczyń przedwłosowatych (p. dalej), zawierający w błonie środkowej okrężne komórki mięśniowe gładkie. 2) odcinek środkowy pozbawiony mięśni, otoczony natomiast zwartą pochewką z komórek siateczki, i 3) odcinek końcowy o budowie naczynia włosowatego, zbudowany już tylko z samego śródbłonka. Dalszy los tych włośniczek 1 ich stosunek do naczyń żylnych nie został całkowicie wyjaśniony. Przyjmowane są trzy możliwości: 1. Według jednych badaczy naczyńka te otwierają się wprost do oczek siateczki tkanki otaczającej. 2. Według innych przechodzą one w szerokie naczynia zawło-sowate żylne, zwane zatokami śledziony (sinus lienis). W pierwszym przypadku .1 °w °puszeza (chwilowo) naczynia i krążenie staje się otwarte, w drugim krążenie Kst zamknięte (w naczyniach krwionośnych). 3. Inni jeszcze przypuszczają, że występują oba rodzaje krążenia obok siebie równocześnie, to znaczy, że część naczyń włoso-^aiych otwiera się wprost do siateczki, część do zatok śledziony.

Podobne prace

Do góry