Ocena brak

Naczynia przedwłosowate

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Naczynia przedwłosowate (vasa precapillaria s. metarteriolae), których przedłużeniem bezpośrednim są omówione wyżej włośniczki przewodzące, mają pod nabłonkiem komórki mięśniowe gładkie ułożone okrężnie lub biegnące spiralnie. Ich jądra komórkowe krzyżują się z podłużnie biegnącymi jądrami śródbłonka. Komórki mięśniowe występują początkowo pojedynczo, bliżej zaś tętniczek grupami coraz bardziej zwartymi.

W tętnicach małych, czyli tętniczkach, o średnicy od 0,1 do 2,0 mm komórki mięśniowe łączą się w warstwę ciągłą. Początkowo jest to warstwa pojedyncza, w tętniczkach większych warstw tych występuje dwie do kilku. Na granicy między warstwą mięśniową i śródbłonkiem pojawia się tkanka łączna; wpierw występują tylko podłużne włókna sprężyste, które w większych tętniczkach łącką się w błonę sprężystą wewnętrzną (membrana elastica interna). Włókienka sprężyste występują również między włóknami mięśniowymi. Dokoła tętniczki zagęszcza się tkanka łączna. W tak zorganizowanej tętniczce wyróżniamy już trzy zasadnicze osłonki: 1) błonę wewnętrzną (tunica intima) składającą się z śródbłonka oraz elementów łącznotkanko-wych podśródbłonkowyeh i z błony sprężystej wewnętrznej, najgrubszą, 2) błonę środkową (tunica media) złożoną z okrężnie biegnących włókien mięśniowych gładkich oraz różnej grubości łącznotkankową 3) błonę zewnętrzną (tunica externa), czyli przydankę (adientitia). Drobne te naczynia dzięki stosunkowo grubej mięśniówce błony środkowej są wybitnie kurczliwe; kurczą się one zarówno pod wpływem bodźców nerwowych układu autonomicznego, jak i chemicznych (adrenalina) i w szerokich granicach mogą regulować ukrwienie narządów.

Zależnie od grubości naczynia liczba warstw mięśniowych wynosi: w tętniczkach o średnicy 80 fx — 2 warstwy, w tętniczkach o średnicy 130 — 3—4 warstwy, w tętnicy potylicznej — 13 warstw.

Podobne prace

Do góry