Ocena brak

NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Tętnice podniebienia pochodzą z trzech źródeł: i) z t. podniebiennej zstępującej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej), która przez otwór podniebienny większy dochodzi do podniebienia twardego (t. podniebienna większa), a której gałęzie biegną w rowkach podniebiennych otoczone tkanką gruczołową podniebienia; mniejsze gałązki dochodzą przez otwory podniebienne mniejsze do podniebienia miękkiego (tt. podniebienne mniejsze); 2) z t. podniebiennej wstępującej (gałęzi t. szczękowej zewnętrznej), której gałązki zespalają się z gałązkami poprzedniej; 3) z t. gardłowej ws tęp u j ą cej (gałęzi t. szyjnej zewnętrznej), która wysyła parę gałązek do łuku gardłowo-podniebiennego:

Żyły przebiegają z tętnicami i uchodzą do splotu skrzydłowego w dole podskro-niowym, który przez żyły twarzowe uchodzi do ż. szyjnej wewnętrznej.

Naczynia chłonne uchodzą do węzłów podżuchwowych i szyjnych głębokich górnych; mają one liczne zespolenia z naczyniami chłonnymi dziąseł.

Czuciowe nerwy podniebienia pochodzą z n. szczękowego (V2) za pośrednictwem nerwów podniebiennych. N. podniebienny przedni zaopatruje podniebienie twarde i prowadzi włókna współczulne i przywspółczulne do gruczołów podniebiennych. Błonę śluzową w obrębie kości przysiecznej zaopatruje n. nosowo-podnie-bienny swą gałęzią przysieczną. Podniebienie miękkie zaopatrują n. podniebienny środkowy i tylny.

Podobne prace

Do góry