Ocena brak

NACZYNIA I NERWY OSIERDZIA

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Główne unaczynienie tętnicze osierdzia pochodzi z gałęzi t. piersiowe; wewnętrznej (od t. podobojczykowej). Są to: t. osierdziowo-przeponowa, gałęzie śród piersiowe oraz często gałęzie międzyżebrowe przednie. Poza tym do osierdzia dochodzą naczyńka bezpośrednio z aorty piersiowej: gałęzie przełykowe, gałęzie osierdziowe oraz tętnice przeponowe górne, jak również z aorty brzusznej gałązki tętnicy Przeponowej (dolnej).

Naczynia tętnicze układają się symetrycznie. Liczne są zespolenia między tętnicami osierdzia a tętnicami sąsiednimi. Sieć ta łączy krążenie tętnicze nad- i podprzeponowe:

Podobojczykową, aortę piersiową i brzuszną oraz układy tętnicze strony prawej  lewej.

Z tylnej strony osierdzia żyły uchodzą do ż. nieparzystej, z przedniej do żył os^'idziowo-przeponowych i osierdziowych, dopływów żył ramienno-głowowych; nie-ore gałązki uchodzą bezpośrednio do ż. głównej górnej.

Naczynia chłonne towarzyszą naczyniom krwionośnym. Z powierzchni przedniej i bocznych uchodzą one do węzłów śródpiersiowych przednich, z powierzchni tylnej — do węzłów śródpiersiowych tylnych oraz tchawiczo-oskrze-lowych.

Włókna nerwowe pochodzą z n. błędnego, pnia współczulncgo oraz n. przeponowego, który wiedzie włókna bólowe.

Podobne prace

Do góry