Ocena brak

NACZYNIA I NERWY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Tkanki, z których zbudowane są ściany naczyń krwionośnych/podobnie jak i analogiczne tkanki innych narządów, są zaopatrywane w tlen i w substancje odżywcze, jak również wymagają usuwania z nich produktów końcowych przemiany materii, np. dwutlenku węgla. W naczyniach włosowatych oraz w tętniczkach do i mm średnicy ścianę naczynia odżywia krew w nim płynąca. Już jednak w tętnicach większych substancje odżywcze zawarte w ich krwi nic docierają w dostatecznej ilości do zewnętrznych warstw ściany naczynia. Warstwy te, początkowo tylko błona zewnętrzna, a w większych tętnicach również zewnętrzna część błony środkowej, są zaopatrywane przez naczynia własne (uasa vasorum) odchodzące od drobnych tętnic sąsiednich. Tylko wewnętrzne warstwy ściany naczynia (w aorcie /s błony środkowej i błona wewnętrzna) są nadal zaopatrywane przez jego krew. Natomiast w żyłach wiodących krew ubogą w tlen i substancje odżywcze naczynia własne przenikają głębiej w ścianę żyły, dochodząc do błony wewnętrznej, a nawet pod śródblonck. W grubszych ścianach naczyń, w ich warstwach zewnętrznych znajdujemy prócz włośniczek również cienkie gałązki tętnicze i żylne, w warstwach wewnętrznych tylko naczynia włosowate.

Obok własnych naczyń krwionośnych w ścianach naczyń krwionośnych występują również naczynia limfatyczne odprowadzające z nich limfę do naczyń limfatycznych towarzyszących naczyniom.

Unerwienie tętnic i żył jest podobne; składają się nań włókna nerwowe czuciowe i ruchowe. Czuciowe są włóknami rdzennymi dochodzącymi do naczyń z nerwów mózgowo-rdzeniowych (dendryty komórek pozornie jcdnobiegunowych zwojów rdzeniowych i mózgowych). Naczyniowe włókna ruchowe są włóknami bez-rdzennymi (zazwojowymi) i należą do układu autonomicznego. Częściowo pochodzą one ze splotu aortowego, częściowo z segmentalnych nerwów mózgowo-rdzeniowych, do których wniknęły ze zwojów współczulnych przed kręgowych przez gałęzie łączące. Czuciowe i ruchowe włókna naczyniowe tworzą dokoła naczynia i w jego błonic zewnętrznej gęste wspólne sieci. Włókna czuciowe, tracąc osłonkę rdzenną, tworzą w błonie zewnętrznej różnorodne postacie zakończeń nerwowych czuciowych nicotorbionych i Otorbionych, jak ciałka Paciniego i kolby Krausego. Szczególnie bogate w zakończenia czuciowe są ściany i tkanka otaczająca zatoki tętnicy szyjnej, gdzie zakończenia te rejestrują zmiany ciśnienia krwi (pressoreceptory).

Ruchowe włókna bezrdzenne wnikają do warstw mięśniowych naczynia i kończą S1£ na komórkach mięśniowych zakończeniami guziczkowa tym i, zdaniem zaś innych autorów (Stólir, 1957) tworzą między komórkami mięśniowymi tzw. siateczki końcowe, złożone z cienkich neurofibrvlli.

Podobne prace

Do góry