Ocena brak

Naczynia i nerwy kości

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w samych nasadach (w miejscach przyczepu torebki stawowej) oraz w kościach krótkich i płaskich Silne unaczynienie okostnej występuje więc wszędzie tam, gdzie należy zaopatrzyć w krew obfitą istotę gąbczastą wraz z zawartym w niej szpikiem czerwonym.

2. Drugim źródłem zaopatrzenia są naczynia, które bezpośrednio wnikają do kości. Widzimy je przede wszystkim w trzonach kości długich. Zbitą istotę kości przenikają tutaj skośnie jeden lub dwa tzw kanały odżywcze (canales nutricii), wysłane przedłużeniem okostnej; ich zewnętrzne otworki nazywamy otworami odżywczymi (Jo-ramina nutricia), które w większości przypadków położone są w pobliżu środka trzonu. Przez nie wnikają naczynia odżywcze (rasa nutricia), zaopatrujące szpik. Są one zwykle odgałęzieniami jakiejś większej tętnicy i w jamie szpikowej dzielą się na gałąź wstępującą i zstępującą, z których gałąź główna, zwykle biegnąca w przedłużeniu kanalika, jest nieco silniejsza niż druga.

Oba źródła ukrwienia. jeszcze u noworodka ściśle odgraniczone, łączą się już po kilku latach życia przez zespolenia między naczyniami jamy szpikowej i istoty gąbczastej; zespalają się również naczynia układu okostnowego. biegnące w kanałach osteonu. z naczyniami biegnącymi w kanałach odżywczych Podobne jest unaczynienie większości kości płaskich i wielu kości krótkich; i tutaj poza układem naczyniowym okostnej tych kości jest jeden otworek lub więcej otworków, przez które biegną naczynia do szpiku czerwonego. odpowiadające większym tętnicom odżywczym

Kierunek przebiegu naczyń odżywczych w trzonach kości długich zmienia się w ciągu wzrastania Otwory odżywcze są w tym miejscu trzonu, w którym w rozwoju embrionalnym kościotwórcza mezenchyma dostaje się do trzonu chrzestnego, a więc tam. gdzie rozpoczyna się proces kostnienia. Z początku kanały odżywcze ustawione są prostopadle do długiej osi kości. Wskutek nierównomiernego rozwoju długości obu odcinków końcowych kości, wraz z postępującym wzrastaniem kanały odżywcze skierują się coraz bardziej skośnie, mianowicie w kierunku nasady, która wcześniej traci swą chrząstkę nasadową; kanały odżywcze biegną więc w kierunku słabiej rosnącego końca kości. Tętnice odżywcze kości ramienia i przedramienia skierowane są ku łokciowi; nasady tego stawu zrastają się z trzonami przed zrośnięciem się nasad z trzonami strony przeciwnej. W kończynie dolnej tętnice odżywcze biegną w kierunku od kolana; zostało leż stwierdzone, że nasada bliższa kości udowej i nasady dalsze kości piszczelowej oraz strzałki łączą się wcześniej z trzonami od nasad przeciwnych końcowi kości. Jeżeli kość ma tylko jedną nasadę, wtedy tętnica odżywcza biegnie w kierunku drugiego końca kości. Przebieg tętnic kostnych nie jest obojętny dla leczenia złamań. Przez uszkodzenie tętnicy odżywczej zaopatrzenie okostnej może być ograniczone, a zaopatrzenie szpiku zniesione; tym samym wytwarzanie się kostniny może być utrudnione.

Podobne prace

Do góry