Ocena brak

Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Do naczelnych administracji rządowej należą :

 1. Rada Ministrów

 2. Prezes rady Ministrów

 3. Ministrowie

 4. Przewodniczący niektórych komitetów np.; Komitet Badań Naukowych

 5. Prezydent RP

Centralne organy administracji :

Inspekcje specjalne :

 • inspekcja pracy

 • inspekcja sanitarna

 • inspekcja ochrony środowiska

 • inspekcja handlowa

 • Komendant Główny Policji

 • Komendant Główny Straży Pożarnej

Centralne urzędy :

 • główny urząd miar

 • Główny urząd statystyczny

 • Komisja papierów wartościowych

 • Urząd patentowy

 • Urząd ochrony państwa

 • I podległe poszczególnym ministrom ;

 • Główny Urząd ceł

 • Komendant Główny policji

 • Komendant Główny Straży Pożarnej

 • Krajowy Urząd pracy

Podobne prace

Do góry