Ocena brak

Nabycie translatywne i konstytuwne

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Kryterium podziału jest istnienie lub nieistnienie nabywanego prawa przed zdarzeniem powodującym nabycie.

TRANSLATYWNE – zachodzi wówczas gdy przedmiotem nabycia, jest prawo już istniejące, które przechodzi w dotychczasowej postaci na nabywcę np. przejście prawa własności z majątku dotychczasowego właściciela, do majątku nabywcy na podstawie umowy przeniesienia własności lub w następstwie zasiedzenia.

KONSTYTUTYWNE – polega na uzyskaniu przez nabywcę prawa nieistniejącego poprzednio, inaczej mówiąc prawo nabywane powstaje dopiero w chwili nabycia, będzie to nabycie własności ruchomej rzeczy niczyjej w następstwie jej zawłaszczenia lub nabycie ograniczonego prawa rzeczowego w trybie jego ustanowienia przez właściciela obciążonej rzeczy. Z podanych przykładów wynika że nabycie pochodne może być zarówno translatywne i konstytutywne

= nabycie może być pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Kryterium rozróżnienia jest zakres przedmiotowy następstwa prawnego.

Podobne prace

Do góry