Ocena brak

Nabycie przedsiębiorstwa

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Następuje wówczas, gdy nabywca może prowadzić to przedsiębiorstwo. Nabywca odpowiada za zobowiązania nabytego przedsiębiorstw (do wartości tego przedsiębiorstwa). Sprzedając przedsiębiorstwo moczmy wyłączyć pewne jego elementy, ale nie mogą być to elementy podstawowe, bez których nie mogłoby ono funkcjonować, np. gdy przedsiębiorstwo jest torem wyścigowym i nieruchomość na którym ono się mieści jest elementem podstawowym.

Osoba wykonująca wolny zawód nie może założyć przedsiębiorstw w sposób przedmiotowy. Wyjątek będzie wówczas, gdy ten zorganizowany system wyodrębnia się na tyle od właściciela, że usuwa go w cieć, mówiąc z punktu widzenia klienteli nie będzie miało znaczenia kto jest właścicielem tego przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry