Ocena brak

Nabycie prawa podmiotowego

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Kryterium rozróżnienia jest zajście lub nie następstwa prawnego.

Nabycie prawa jest POCHODNE gdy jest uzależnione od tego czy nabywane prawo przysługiwało osobie od której swe uprawnienia wywodzi nabywca. Nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada, a ta osoba nie może nabyć więcej praw aniżeli miał poprzednik.

PRAWO PIERWOTNE –jeżeli dokonuje się z mocy postanowienia ustawy, niezależnie od woli lub nawet wbrew woli osoby , której ewentualnie prawo nabywane dotychczas przysługiwało. (zasiedzenie, zawłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej)

Podobne prace

Do góry