Ocena brak

Nabycie prawa i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Pracownik który podjął prace na podstawie stosunku pracy po raz pierwszy w życiu nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem pierwszego miesiąca pracy i później, z upływem każdego następnego miesiąca pracy - w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, za każdy miesiąc pracy. Z nadejściem każdego następnego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Od 1 stycznia następnego roku pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym jego stażowi urlopowemu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wymiaru czasu pracy. Urlop wynosi:

- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat,

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do pełnego dnia. A zatem pracownik ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu ma prawo do urlopu w wymiarze 10 dni (1/2 z 20).

Prawo do urlopu w wymiarze zwiększonym od przewidzianego w kodeksie pracy mają m.in. nauczyciele, nauczyciele akademiccy, sędziowie, urzędnicy służby cywilnej, pracownicy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci i osoby represjonowane a także pracownicy zatrudnieni przy pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Podobne prace

Do góry