Ocena brak

Nabycie pochodne prawa własności

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Własność przechodzi z dotychczasowego właściciela na nowego, tym samym następuje zmiana podmiotu tego samego prawa podmiotowego własności.

W przypadku nabycia pochodnego między właścicielem aktualnym a dotychczasowym zachodzi stosunek następstwa prawnego. Zbywca jest poprzednikiem, nabywca następcą prawnym. Nabywca uzyskuje prawo własności w takich samych granicach w jakich przysługiwało ono zbywcy ponadto z istoty nabycia prawa pochodnego, płynie zasada, że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada.

K.C przewiduje przepisy zbycia rzeczy przez osobę nieuprawnioną do rozporządzania nią. Podstawowa forma nabycia pochodnego – czynność prawna, kupno – sprzedaż, testament, darowizna.

Podobne prace

Do góry