Ocena brak

Nabycie pierwotne prawa własności

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Brak jest więzi między poprzednim a aktualnym właścicielem. Nabywca nie uzyskuje prawa jakie przysługiwało jakie przysługiwało dotychczasowemu właścicielowi, poprzedni właściciel traci własności, a nabywca uzyskuje to prawo niezależnie od niego.

Do pierwotnych sposobów nabycia własności zaliczamy:

= nabycie ruchomej rzeczy niczyjej

= wyprodukowanie nowej rzeczy

= nabycie pożytków naturalnych

= zasiedzenie – polega na nabyciu prawa rzeczowego na długotrwałe wykonywanie tego prawa przez osoby nieuprawnione. Podstawą nabycia jest przemilczenie i wywłaszczenie

Podobne prace

Do góry