Ocena brak

Nabycie ogólne i nabycie szczególne

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

NABYCIE OGÓLNE (sukcesja uniwersalna) polega na tym, że nabywca wskutek zajścia jednego stanu faktycznego, wstępuje w ogół praw majątkowych poprzednika nabywając cały jego majątek lub oznaczoną część. Sukcesja uniwersalna dopuszczalna jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie (Nabycie spadku lub udziału w nim na podstawie umowy ze spadkobiercą)

NABYCIE SZCZEGÓLNE – (SUKCESJA SYNGULARNA_ Polega na nabyciu indywidualnie oznaczonego prawa lub praw (nabycie własności oznaczonej rzeczy)

Podobne prace

Do góry