Ocena brak

Nabycie i utrata posiadania

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą

POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie nabycia, przez dotychczasowego posiadacza na inną osobę. Gdy rzecz znajduje się we władaniu nabywcy posiadania lub osoby trzeciej przeniesienie posiadania może nastąpić na podstawie samej umowy między stronami

DZIEDZICZENIE – jest to pochodny sposób nabycia posiadania na skutek następstwa ogólnego. Posiadanie jest składnikiem majątkowym spadku. Przechodzi więc z chwilą śmierci spadkodawcy na spadkobierców,

UTRATA POSIADANIA – do utraty może dojść na skutek przeniesienia posiadania na inną osobę lub dlatego, że posiadacz został trwale pozbawiony władztwa nad rzeczą bądź jego utrata nastąpiła w wyniku zużycia lub zniszczenia rzeczy.

Podobne prace

Do góry