Ocena brak

Na jakie dolegliwości skarżą się ludzie pracujący w biurach?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Niektórzy ludzie pracujący w nowoczesnych biu­rowcach, skarżą się na takie dolegliwości jak utra­ta energii, bóle głowy, zespół wysychania śluzówek oka, nosa, gardła, nudności, zaburzenia widzenia i stres. Przyczyny tego zjawiska nie zostały szcze­gółowo zbadane, jednak ich związek z działaniem systemów wentylacyjnych, światłem jarzeniówek, wdychaniem dymu papierosowego (biernym pale­niem), brakiem naturalnej wentylacji i światła jest niewątpliwy. Podkreśla się też wpływ czynników psychologicznych, takich jak frustracja, na kon­dycję fizyczną pracownika.
Kiedy budynek jest zbyt dokładnie uszczelniony, utrudniona jest wymiana powietrza z otoczeniem, czego wynikiem jest nagromadzenie się bakterii i zanieczyszczeń, jak związki chemiczne z mate­riałów izolujących, formaldehyd, kleje, dym tyto­niowy i niepalne substancje impregnujące. Sztuczne oświetlenie i zbyt wysoka temperatura sprawiają, że powietrze w takim budynku jest bardzo suche.
Aby zminimalizować skutki przebywania w ta­kim pomieszczeniu, konstruuje się specjalne urzą­dzenia, na przykład jonizatory powietrza. Jednakże pracownik w swoim własnym interesie powinien porozmawiać z pracodawcą, informując go o dole­gliwościach, które odczuwa. Należy zwrócić się do lekarza zakładowego, jeśli zakład ma własną przychodnię. W większości przypadków możliwe jest wezwanie specjalisty w celu rozpoznania rzeczywistego źródła problemów. Usprawnienie systemu klimatyzacyjnego i usunięcie toksycznych substancji ze środowiska pracy przeważnie po­prawia sytuację.

Podobne prace

Do góry