Ocena brak

NA JAKI OKRES MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY ŚRODEK KARNY?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się na okres od roku do 10 lat, chyba że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczono na zawsze.

Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką na nimi oraz obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu orzeka się na czas od roku do lat 15, chyba że obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się lub zakaz opuszczania określonego miejsca orzeczono na zawsze.

Podobne prace

Do góry