Ocena brak

Na czym według Maxa Webera polega profesjonalizacja w organizacji biurokratycznej

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Jest to proces poprzez który konkretny zespół umiejętności i czynności zostaje społecznie określony i zdefiniowany jako zawód wraz z wyznaczeniem wymaganego zakresu wiedzy, który obejmuje kompetencje danej profesji; Jest ściśle powiązane z podziałem pracy w obrębie grupy społecznej, polegające na wyodrębnieniu się niektórych indywidualnych, zbiorowych lub instytucjonalnych form działalności.

Do góry