Ocena brak

Na czym polegała teoria programowania dydaktycznego?

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Teoria programowo- kompleksowa- teza ta głosi, że o treści wykształcenia musi decydować jego funkcja. Dzięki takiej teorii można by nauczyć poszczególnych przedmiotów kompleksowo, a nie odrębnie. Kompleksowo- programowy dobór i układ materiału nauczania, jest warunkiem racjonalnej przebudowy programów i podręczników szkolnych, jak i dotyczących metod nauczania.

Do góry