Ocena brak

Na czym polegają stałe związki frazeologiczne. Przykłady takich związków wywodzących się z "Biblii"

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

Związek frazeologiczny to stałe, lub bliskie stabilizacji połączenie wyrazowe, którego znaczenie nie wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w jego skład, np. kręcić nosem, być niezadowolonym z czegoś. Istnieją związki frazeologiczne w których jeden wyraz ma znaczenie dosłowne, ale znaczenie całości nie stanowi sumy znaczeń wyrazów, np. końskie zdrowie, czyli doskonałe zdrowie. Można podzielić je ze względu na stopień zespolenia składników na:

•Związki bliskie stabilizacji (łączliwe, wymiennoczłonowe) np. pokonać strach i przełamać strach. 

•Związki stałe, czyli takie w których nie można bez zmiany znaczenia zmienić lub pominąć żadnego wyrazu, ani użyć innej jego formy.  Z Biblii przejętych zostało wiele zwrotów, które uzyskały inne znaczenia poza dosłownym. Wśród nich wymienić można:

Wieża Babel – bałagan, chaos

Sodoma i Gomoramiejsce rozpusty i grzechu, 

•Kainowe znamiępiętno bratobójstwa, 

•Od Annasza do Kajfasza – odsyłanie z miejsca do miejsca, 

•Oddać coś za miskę soczewicy – oddać coś wartościowego za bezcen ( W biblli Ezaw oddał pierworództwo), 

•Wdowi grosz – dar serca, 

Salomonowy wyrok

•Przenieść się na łono Abrahama.   

Do góry