Ocena brak

Na czym polegają praktyki ograniczające konkurencję i skąd wynika zakaz ich stosowania

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Ograniczenie konkurencji polega na:

1) ustaleniu cen zakupu lub sprzedaży towarów

2) podziale rynków zbytu lub zakupu

3) eliminowanie z rynku przedsiębiorstw nieobjętych porozumieniem

4) uzgodnieniu przez przedsiębiorstwa przystąpienia do przetargu warunków składania ofert

5) Nadużywanie pozycji dominującej na rynku (narzucanie nadmiernie wysokich lub bardzo niskich cen przy zakupie lub sprzedaży towarów).

Ten zakaz wynika z ustawy z 15.XII. 2000r o Ochronie Konkurencji i Konsumenta.

Do góry