Ocena brak

Na czym polegają gospodarcze funkcje rządu

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

- alokacyjna- polega na działalności prowadzącej do lepszej alokacji dóbr i usług, niż mógłby to zrobić mechanizm rynkowy

- dystrybucyjna – zmiana proporcji podziału dochodów wynikających z poziomu życia w poszczególnych grupach społecznych. Np. ustalanie płacy minimalnej, transfer dochodów w formie opodatkowania i skłądek na ubezpieczenia społeczne.

- stabilizacyjna –polega na działalności prowadzącej do osiągnięcia pełnego zatrudnienia, stabilizacji cen i wzrostu gospodarczego, czyli stanu którego samodzielnie nie możę zapewnić machaniem rynkowy.

Do góry