Ocena brak

Na czym polegają czynności sprawdzające

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Organy podatkowe I instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

1.sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,

2. stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów

3.ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Do góry