Ocena brak

NA CZYM POLEGAJĄ: BŁĄD CO DO PRAWA I BŁĄD CO DO KONTRATYPU. JAKI WPŁYW MAJĄ ONE NA OKREŚLENIE ODPWIEDZIALNOŚCI KARNEJ?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

BŁĄD CO DO PRAWA – dotyczy nie jednego ze znamion przestępstwa, lecz całościowej prawnej oceny czynu. Ma on w praktyce miejsce w odniesieniu do mniej znanych typów przestępstw, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś nie wie że przestępstwem jest np. kradzież. Nie ma błędu w rozumieniu tego przepisu jeżeli sprawca w prawdzie nie wie dokładnie, że jego czyn jest przestępstwem, ale zdaje sobie sprawę że czyn ten jest zabroniony przez jakąś gałąź prawa. Nie ma też błędu co do prawa jeżeli sprawca wie o bezprawności czynu ale uważa zakaz za niesłuszny. Przy ustalaniu nieświadomości bezprawności czynu należy wziąć pod uwagę poziom umysłowy sprawcy i stopień zrozumiałości przepisu.

BŁĄD CO DO KONTRATYPU – art. 29 KK – nie popełnia przestępstwa kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu że zachodzi tu okoliczność wyłączająca bezprawność. Gdy błąd taki nie jest usprawiedliwiony, sprawca odpowiada na normalnych zasadach, możliwe jest jednak zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Do góry