Ocena brak

Na czym polega zjawisko obronności percepcyjnej i jakie jest jego znaczenie dla wielofazowego rozumienia procesu spostrzegania?

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Jest to obniżenie rozpoznawania materiału zagrażającego dla jednostki

*Gdy wynik odbioru sygnału emocjonalnego zostaje oceniony jako zagrażający występuje zahamowanie analizy semantycznej

*Powoduje to zatrzymanie procesu tworzenia spostrzeżenia

Badania:

*Bruner i Posner wykazali, że czas potrzebny do rozpoznania słów nieprzyzwoitych jest dłuższy niż czas ekspozycji potrzebnej do rozpoznania słów neutralnych

*McGinnies wykazał, że słowom nieprzyzwoitym towarzyszy silniejsze pobudzenie autonomiczne

*Podobnie było w przypadku badania, w którym niektóre sylaby zostały skojarzone z lekkim uderzeniem prądem- przy eksponowaniu wszystkich sylab podprogowo, sylabom uwarunkowanym towarzyszyło silniejsze pobudzenie autonomiczne

*Także badania dzieci będących ofiarami nadużyć seksualnych, ale nie pamiętających samych zdarzeń potwierdziło występowanie silniejszej reakcji autonomicznej

*Badania te wykazują, że niezależnie od rozpoznawania treści bodźca (czyli od jego oceny semantycznej) występuje rozpoznawanie emocjonalne, które ujawnia się w postaci wzmożonego pobudzenia fizjologicznego

*Dostarcza do dowodów, potwierdzających, że spostrzeganie składa się z niezależnych od siebie faz

Do góry