Ocena brak

Na czym polega zasada potrącalności w podatku od towarów i usług oraz wyjątki od niej

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Podatek od towarów i usług zbudowany jest na zasadzie potrącalności, polega to na tym, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku, a więc tego, który musi odprowadzić do budżetu o kwotę naliczonego podatku tkwiącego w cenie nabytych towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Od zasady tej przewidziane są wyjątki. Zasada potrącalności nie odnosi do towarów i usług zwolnionych z VAT, samochodów osobowych, części składowych zużytych do wytworzenia samochodu i w innych przypadkach.

Podobne prace

Do góry