Ocena brak

NA CZYM POLEGA ZASADA INDYWIDUALIZACJI KARY W KODEKSIE KARNYM? KIEDY SĄD MOŻE ODSTĄPIĆ OD WYMIERZENIA KARY?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Zasada indywidualizacji kary polega na tym, że okoliczności zarówno obciążające, jak i łagodzące nie wywierają skutków co do osób, dla których się odnoszą. Zasadę tę stosuje się tylko co do osoby, której dotyczą. Zasada indywidualizacji kary – oznacza także potrzebę dostosowania kary do cech konkretnego sprawcy, jego sposobu działania, pobudek i prognoz resocjalizacyjnych.

W przypadkach określonych w ustawie sąd może odstąpić od wymierzenia kary:

- naruszenie nietykalności wywołane przez wyzywające zachowanie pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności,

- przekroczenie granic wyższej konieczności

- sprawca współdziałał z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, a następnie ujawnił wobec organu ścigania informacje dotyczące współuczestników przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Odstępując od wymierzenia kary sąd może odstąpić także od orzekania środka karnego.

Do góry