Ocena brak

NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

To działania które przebiegają na podstawie prawa i w celu wykonywania jego postanowień. Organy zarządzające finansami publicznymi realizują funkcje kierownicze w procesie zarządzania finansami publicznymi jako całością lub ich poszczególnymi członami Rodzaje organów

1)minister finansów(skarbu), prezes centralnego banku państwa, minister współpracy gosp za granicą organy państwowej kontroli finansowej Ich celem, funkcjami jest:

a) tworzenie programów polityki finansowej

b)tworzenie prawa finansowego

c)tworzenie planów finansowych

d) tworzenie organizacji adm finansowej i kierowanie jej działalnością

e) kontrola i nadzór w zakresie przestrzegania prawa finansowego

Organy finansowe-> wykonują zadania państwa lub samorządu terytorialnego związane z konkretyzacją indywidualnych uprawnień i obowiązków praw no finansowych podmiotów biernych stosunków prawnofinansowych. Działają jako podmioty czynne wydając indywidualne akty finansowe.

Organy finansowe są w znaczeniu prawnym organami państwowymi powołanymi wyłącznie do realizacji zadań finansów publicznych tworzą resort finansów. Administracja finansów publicznych zorganizowana jest na zasadzie specjalizacji a także w ujęciu terytorialnym Specjalizację adm finansów publicznych można odnieść do

1. Budżetu i funduszy celowych

2. Podatków i innych danin publicznych ceł i dewiz.

Do góry