Ocena brak

Na czym polega zależność korelacyjna między cechami? W jaki sposób można wstępnie ocenić czy między cechami istnieje zależność korelacyjna?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Zależność korelacyjna polega na tym, że określonym wartościom jednej cechy odpowiadają ściśle określone średnie wartości drugiej cechy.

Aby uzyskać wstępną ocenę istnienia zależności korelacyjnej między cechami możemy posłużyć się:

a) uporządkowanymi szeregami statystycznymi – szczegółowymi - zbudowanymi dla obu cech jednocześnie, zbudowanymi w następujący sposób:

- jeżeli wartości cech w obu porównywanych szeregach mają tendencję wzrostową, to możemy oczekiwać korelacji dodatniej

- jeżeli wzrostowi wartości jednej cechy towarzyszy tendencja spadkowa w szeregu wartości drugiej cechy to wskazuje to na istnienie korelacji ujemnej

- brak regularności w zachowaniu wartości cechy w szeregach wskazuje na brak korelacji między cechami.

b) korelacyjnym wykresem rozrzutu – na płaszczyźnie zaznaczamy punkty Xk, Yk o współrzędnych odpowiadających wartościom obu cech; otrzymujemy w ten sposób diagram korelacyjny; jego punkty mogą układać się wzdłuż pewnych linii. Jeżeli układają się wzdłuż prostej, która jest wykresem liniowej funkcji rosnącej, to wskazuje to na istnienie liniowej korelacji dodatniej; jeżeli układają się wzdłuż prostej, która jest wykresem funkcji liniowej malejącej – istnieje liniowa korelacja ujemna.

Ułożenie punktów wzdłuż pewnej krzywej wskazuje na istnienie korelacji krzywoliniowej.

Brak regularności w ułożeniu punktów wskazuje na brak zależności korelacyjnej między cechami.

Podobne prace

Do góry