Ocena brak

NA CZYM POLEGA WINA NIEUMYŚLNA, OMÓW LEKKOMYŚLNOŚĆ I NIEDBALSTWO

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

NIEUMYŚLNOŚĆ nie jest jednak prostym zaprzeczeniem umyślności. Charakteryzuje ją:- naruszenie reguł- naruszenie ostrożności w danych okolicznościArt. 9 § 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Nieumyślność może być:

1) nieumyślność świadoma (lekkomyślność) – sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie

2) nieumyślność nieświadoma (niedbalstwo) – sprawca nie przewiduje możliwości popełnienia czynu zabronionego choć mógł powinien był to przewidzieć.

Lekkomyślność (łac. luxuria) - forma winy nieumyślnej (świadoma wina nieumyślna), polegająca na tym, iż sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego, ale bezpodstawnie przypuszcza, że popełnienia tego czynu uniknie, świadomie łamiąc zasady ostrożności.

W prawie karnym niedbalstwo jest formą winy nieumyślnej (nieświadoma wina nieumyślna). Polegająca na tym, iż sprawca nie przewiduje możliwości popełnienia czynu zabronionego, choć powinien i mógł tę możliwość przewidzieć. Możność przewidywania oceniana być powinna indywidualnie, w zależności od poziomu wiedzy, cech osobowości i inteligencji konkretnego sprawcy.

Do góry