Ocena brak

Na czym polega wielostronne nauczanie i uczenie się

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Jest to wielostronnie podjęty proces dydaktyczno – wychowawczy na lekcji, w którym praca ucznia ściśle łączy się z pracą nauczyciela. Kształcenie wielostronne uwzględnia cechy psychiczne i potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz zapewnia jego wszechstronny rozwój umysłowy i społeczno-moralny. Prawidłowy rozwój osobowości polega na harmonijnym kształtowaniu postaw: recepcyjno-badawczych, uczuciowych i operacyjnych.

Zadaniem nauczyciela jest taka organizacja pracy dydaktycznej, aby wymienione postawy kształtowały się harmonijnie i we właściwych proporcjach. Kierowanie się przez nauczyciela teorią kształcenia wielostronnego pomaga mu w tym, ponieważ: -uczenie się przez przyswajanie sprzyja kształtowaniu się postawy recepcyjnej, - przez odkrywanie –postawy badawczej, przez przeżywanie –postawy uczuciowej, a przez działanie, sprzyja kształtowaniu się postawy operacyjnej.

Do góry