Ocena brak

Na czym polega widzenie w ciemności?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Oko ludzkie rejestruje światło, czyli promieniowanie widzialne. Istnieją tez urządzenia wykorzystujące niewidzialne promieniowanie podczerwone. Umożliwiają one widzenie w nocy.
Światło widzialne jest zaledwie małym wycin­kiem szerokiego spektrum promieniowania elektromagnetycznego (m.in. gamma, rent­genowskie, ultrafioletowe i czerwone). Każde ciało wysyła fale elektromagnetyczne o częstotliwości związanej z jego temperaturą. Jeśli temperatura ciała jest dostatecznie wysoka, widzimy je zupeł­nie dobrze. Im temperatura przedmiotu jest niższa, tym wysyłane przezeń światło jest bardziej czer­wone, czyli charakteryzuje się niższą częstotli­wością. Gdybyśmy mogli widzieć promienie podczerwone, o mniejszej częstotliwości niż pro­mieniowanie czerwone, to moglibyśmy zobaczyć fale wysyłane przez ciała o temperaturze poko­jowej. Zmiany temperatury byłyby związane ze zmianą barwy i jasności światła. W ten sposób moglibyśmy widzieć ciepłe przedmioty w nocy.
Promieniowanie podczerwone możemy wykryć bezpośrednio, na podstawie wytwarzanego przez nie ciepła. Za pomocą zmysłów otrzymamy w ten sposób informację o lokalizacji źródła promieniowania. Przy użyciu odpowiednio spreparowanej błony fotograficznej można wykonywać zdjęcia przedmiotów wysyłających promienie podczer­wone. Podobnie istnieje szereg urządzeń elektro­nicznych czułych na promieniowanie o niskiej czę­stotliwości. Dzięki nim możemy na ekranach widzieć ruchome „obrazy w ciemności", zapisy­wać je na taśmach video i innych nośnikach.
Zoolodzy wykorzystują te urządzenia, zwane noktowizorami, do śledzenia zachowań zwierząt aktywnych nocą. Siły zbrojne używają ich do śledzenia przeciwnika w ciemnościach. Astrono­mowie obserwują za ich pomocą niebo. Pozwoliło to odkryć wielkie obłoki pyłu w kosmosie. Uważa się, że niektóre z nich mogą w przyszłości stać się nowymi gwiazdami i systemami planetarnymi, taki­mi jak nasz.

Do góry