Ocena brak

Na czym polega, według Maxa Webera hierarchiczny układ stanowisk w organizacji biurokratycznej

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Pracownicy zatrudniani w tym układzie administracyjnym zajmują i sprawują urząd uregulowany przepisami wyznaczającymi postępowanie urzędników. Urzędnik przestrzega prawa swojego urzędu w wykonywaniu swoich funkcji.

Urzędnicy są organizowani w ciągłym i spójnym systemie powiązanym przez przepisy. Każdy urząd wymaga określonej kompetencji i praca jest w nich racjonalnie podzielona . Organizacja wewnętrzna jest hierarchiczna, każdy niższy szczebel podlega nadzorowi i kierownictwu wyższego urzędu.

Opiera się na nierówności układu pozycji jednostek w grupie - od najwyższej do najniższej, wiąże się z hierarchią władzy - możliwością kontroli i wpływania na działania podległych jednostek.

Do góry