Ocena brak

Na czym polega według Maxa Webera dobór jednostek do stanowisk w instytucji biurokratycznej na podstawie kompetencji

Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012

Zdaniem Maxa Webera biurokracja jako swoisty wytwór społeczny posiada następujące cechy:

1) podporządkowanie zachowań się członków grupy bezosobowym przepisom,

2) ścisły podział obowiązków i kompetencji zgodny z zasadą specjalizacji funkcji,

3)hierarchiczny układ pozycji w obrębie organizacji,

4)profesjonalizacja,

5)dostępność stanowisk dla wszystkich posiadających odpowiednie kompetencje,

6)wymienialność osób itd.

Pracownicy organizacji powinni wykazywać kompetencje techniczne w wykonywaniu obowiązków. Weber podkreslał, że wymaganie to stanowi przełom historyczny, w przeszłości bowiem zdobycie pracy zależało w głównej mierze od kontaktów osobistych czy rodzinnych, a nie od umiejętności technicznych. Ocena kompetencji technicznych przyszłych pracowników stała się jednak znacznie bardziej istotna.

„Egzaminy urzędnicze dla pracowników administracji państwowej” organizuje się w celu stworzenia mechanizmu zapewniającegoobiektywną ocenę kompetencji technicznych kadry urzędniczej.

Podobne prace

Do góry