Ocena brak

Na czym polega wartość poznawcza makroekonomicznego modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Wartość poznawcza schematu pieniężnych przepływów międzygałęziowych rośnie w gospodarce rynkowej (w porównaniu z gospodarką centralnie zarządzaną), gdzie relacje popytowo - podażowe określają funkcje informacyjne i dystrybucyjne cen. Wyznaczają one weryfikowane efekty nakładów. Stąd obliczone na podstawie tego bilansu współczynniki międzygałęziowych współzależności nabierają wagi rzeczywistych miar ponoszonych nakładów i osiąganych efektów. Model pieniężnych przepływów oparty na SNA jest bliższy rzeczywistości niż model przepływów rzeczowych (MPS) z uwagi na:

a) czynny charakter pieniądza w SNA;

b) bliższy rzeczywistości poziom cen;

c) agregacja wielkości jest bardziej rzeczywista niż w MPS.

Do góry