Ocena brak

NA CZYM POLEGA USIŁOWANIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Usiłowanie jest już etapem bezpośrednio poprzedzającym dokonanie. Usiłowanie jest zachowaniem umyślnym, przy czym może wystąpić zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym. Ustawodawca nie wskazuje, nawet przykładowo, na czym te zachowania mają polegać; przyjmuje się, że chodzi zarówno o działanie jak i zaniechanie. Przy przestępstwach z zaniechania usiłowanie może przybrać postać:

1) podejmowania czynności uniemożliwiających mu wykonanie ciążącego na nim obowiązku działania (w przypadku przestępstw formalnych z zaniechania) lub szczególnego, prawnego obowiązku zapobieżenia skutkowi (w przypadku przestępstw materialnych z zaniechania)

2) powstrzymania się od stworzenia sobie warunków koniecznych do wykonania ciążącego na sprawcy obowiązku (dotyczy przestępstw formalnych i materialnych z zaniechania).

Do góry