Ocena brak

Na czym polega szczególne znaczenie jakie odgrywają agenci na rynkach zagranicznych?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Szczególne znaczenie n rynkach zagranicznych odgrywa akwizycja realizowana przy pomocy agentów handlowych. Z punktu widzenia formalnoprawnego agent jest osobą fizyczną lub prawną działającą w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Zgodnie z tą zasadą, nie włada on towarem, posiada jednak wpływ na rozmiary sprzedaży firmy, na rzecz, której działa. Najszerzej wykorzystywane jest pośrednictwo agenta przy sprzedaży towarów inwestycyjnych, jednak w obrocie dobrami konsumpcyjnymi, wyposażeniowymi, częściami i akcesoriami, jest prawie zawsze wykorzystywany w fazie wchodzenia na dany rynek zbytu, a często także w okresie ustabilizowania się sprzedaży.

Zadania agenta handlowego to:

- wyszukiwanie nabywców;

- działalność promocyjna;

- zbieranie i przekazywanie zleceniodawcy wszelkiego rodzaju informacji, które mogą mieć wpływ na efektywność działania zleceniodawcy (patrona, pryncypała);

Prowadzenie działalności promocyjnej jest przeważnie szczegółowo omówione w umowie agencyjnej lub w załączniku do umowy. Wydatki z tego tytułu ponosi w określonej części agent (z uzyskanej prowizji) i pryncypał. Koszty reklamy masowej są zwracane agentowi przez pryncypała w ustalonej wielkości, a działalność na skalę lokalną prowadzona jest całkowicie lub częściowo na koszt agenta.

Zbieranie i przekazywane informacji rynkowych ma na celu umożliwienie zleceniodawcy dokonywania odpowiednich zmian przystosowawczych o charakterze marketingowym na danym rynku. Do najcenniejszych należ informacje dotyczące: cen towarów konkurencyjnych, zmian cen będących wynikiem sytuacji koniunkturalnej, wymagań nabywców dotyczących towaru zleceniodawcy lub innych podobnych produktów, zmian stawek celnych, przepisów importowych itp.

Podobne prace

Do góry