Ocena brak

Na czym polega strategia konkurencji Portera?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Trzy strategie konkurowania:

1.strategia niskich kosztów ( niskich cen) – oznacza osiągnięcia niższego niż konkurencja kosztu wytworzenia produktu przez zastosowanie wydajnej i taniej technologii, sprawnej organizacji, dostępu do tańszych źródeł surowców oraz ścisłej kontroli kosztów. Możliwość stosowania strategii niskich kosztów zapewnia przedsiębiorstwu osiąganie wyższych zysków w porównaniu z konkurencją.

2.strategia dyferencjacji ( zróżnicowania) – polega na zróżnicowaniu wyboru lub usługi oferowanej przez firmę, na stworzeniu czegoś, co uznawane jest za unikatowe. Sposoby zróżnicowania mogą być różne: wzór wyrobu, marka, technologia produkcji, cechy wyrobu. Skuteczność tej strategii jest tym większa niż potrzeby klientów. Są bardziej zróżnicowane i nie mogą być zaspokajane przez standardowe produkty. Mimo iż koszt zróżnicowania jest wysoki, to klienci akceptują podwyższoną cenę wyrobu. Wybierając tą strategię przedsiębiorstwa muszą mieć na uwadze rosnącą wrażliwość klientów na ceny a malejącą na efekt zróżnicowania.

3.strategia koncentracji ( na wybranym segmencie rynku) – wiąże się z koncentracją w określonej grupie nabywców lub na określonym asortymencie, czy na ściśle określonym rynku geograficznym. Strategia opiera się na założeniu, że firma poprzez koncentrację wysiłków może sprawniej i skuteczniej obsłużyć swój wąski, strategiczny segment niż konkurenci działający na dużą skalę.

Do góry