Ocena brak

NA CZYM POLEGA ŚRODEK KARNY POZBAWIENIA PRAW PUBLICZNYCH?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Na podstawie art. 40 § 1 KK

  • utrata czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego

  • utrata prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

  • utrata prawa do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego

  • utrata posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego

  • utrata orderów, odznaczeń i tytułów honorowych

  • utrata zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw

Do góry