Ocena brak

Na czym polega spawanie łukiem plazmowym?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Spawanie łukiem plazmowym jest techniką podobną do spawania elektrodą wolframową. Jed­nak przy spawaniu plazmowym można stosować znacznie większą moc - często nawet 10 kW, przy zaledwie 1 kW przy spawaniu elektrodą wolframo­wą. Łuk przy spawaniu plazmowym jest zwężany za pomocą specjalnej dyszy umieszczonej tuż pod elektrodą. Efektem jest zwiększenie prędkości czą­stek gazu przechodzących przez dyszę oraz skoncentrowanie samego łuku. Gaz staje się plazmą -strumieniem naładowanych elektrycznie cząste­czek o temperaturze nawet do 30000°C. Tak wy­soka temperatura łuku umożliwia spawanie szero­kiej gamy materiałów, włączając stale nierdzewne, aluminium oraz tytan. Łukiem plazmowym można spawać przedmioty dużej grubości, ale też wyjąt­kowo cienkie, bez ryzyka ich zniszczenia.

Do góry