Ocena brak

Na czym polega spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Odmianą spawania łukowego jest spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej. Łuk tworzy się w tym wypadku pomiędzy spawanymi po­wierzchniami a niezużywającą się elektrodą wolfra­mową. Strumień gazu szlachetnego chroni elek­trodę, łuk, nagrzane powierzchnie oraz jeziorko ciekłego metalu przed utlenieniem.
Metoda ta jest najlepsza przy spawaniu cienkich blach i delikatnych elementów. Wiele z jej zastoso­wań ma związek ze spawaniem bezspoinowym, gdzie łączone elementy są stapiane ze sobą bez udziału jakiegokolwiek spoiwa. Niekiedy stosuje się jednak spoiwo podawane ręcznie w formie drutu do jeziorka roztopionego metalu. Metoda spawania elektrodą wolframową ma coraz więcej specjali­stycznych zastosowań, między innymi w przemy­śle lotniczym i technice nuklearnej.

Podobne prace

Do góry