Ocena brak

Na czym polega skanowanie obrazów?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Inną możliwością wprowadzenia mapy do pamięci komputera jest użycie urządzenia zwanego ska­nerem. Podobnie jak digitizer, zamienia ono rysun­ki i fotografie na sygnały cyfrowe, które mogą być później wyświetlone na monitorze komputera. W przeciwieństwie jednak do omawianych wcze­śniej urządzeń, czyni to automatycznie.
Zwykły skaner przypomina kserokopiarkę, jed­nak działa znacznie wolniej. Skanowany rysunek umieszcza się w urządzeniu, które oświetla go jas­nym światłem. Przesuwające się czujniki foto-elektryczne odczytują natężenie światła odbitego od poszczególnych części rysunku, zamieniając je na sygnały cyfrowe. Te są przesyłane do kompu­tera i mogą być poddane odpowiedniej obróbce.

Do góry